top of page

Ekspressiivinen eli monitaiteinen taideterapia on taidekeskeinen lähestymistapa, jossa luova prosessi on keskiössä. Taideterapiassa yhdistyvät keskustelu ja taidetyöskentely.  


MITÄÄN TAITEELLISTA OSAAMISTA EI TARVITA!

 

Etsitään yhdessä, millainen luova työskentely sopii sinulle parhaiten. Se voi olla maalaamista, kirjoittamista, installaation rakentamista tai erilaisten symbolisten hahmojen käyttämistä. Kuuntelemme myös kehon viestejä ja voimme käyttää liikettä ja ääntä sisäisen maailman tutkimusvälineinä.


Taidetyöskentelyn avulla asiat, joista on vaikea puhua, tulevat näkyviksi ja niitä tarkastellaan ilman arvottamista. Luovat menetelmät voivat myös avata mieltä vaivaaviin asioihin uusia näkökulmia, joita ei välttämättä tavoita pelkän loogisen ajattelun avulla. Lisäksi taiteen keinot mahdollistavat itselle epätyypillisten toimintamallien turvallisen kokeilemisen.


Taideterapiaa voi käyttää sekä lyhyenä että pitkäkestoisena terapiamuotona. Yksi istunto kestää tavallisia puheterapioita pidemmän ajan (1 t 15 min), sillä siinä yhdistyvät keskustelu ja taidetyöskentely.

bottom of page